Personal data

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJA O SPOSOBIE ICH PRZETWARZANIA
KRÓTKIE STRESZCZENIE
Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Livesport Media Ltd w celu komunikacji z Tobą w związku z Twoją prośbą (żądaniem). Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, a przetwarzanie tych danych osobowych ustanie. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć poniżej.
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem danych osobowych jest firma Livesport Media Ltd, z siedzibą w CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, numer firmy C 54555 („Administrator”).
Dane kontaktowe administratora są następujące: adres Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, adres e-mail gdpr@livesportmedia.eu.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona administratorowi danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja między Tobą a Administratorem w związku z Twoją prośbą (żądaniem).
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres dwóch (2) lat od udzielenia zgody na ich przetwarzanie w danym celu, ale nie dłużej niż po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Osoby zabezpieczające działania techniczne, organizacyjne lub handlowe związane z działaniem strony internetowej lub aplikacji Administratora zgodnie z instrukcjami Administratora (przetwarzania danych osobowych) mogą być innymi odbiorcami danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawa do korekty lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych osobowych.
Masz prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi. Cofniecie zgody nie powoduje, że dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z prawem. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać tu: gdpr@livesportmedia.eu.
Jeśli podejrzewasz, że przetwarzanie danych osobowych naruszyło lub narusza Rozporządzenie, masz prawo, między innymi, złożyć skargę do organu nadzorczego.
Nie musisz podawać danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i nie jest konieczne, aby zawrzeć umowę.
Reklama
Aplikacje mobilne
Nasza aplikacja mobilna jest zoptymalizowana pod Twój telefon. Ściągnij ją za darmo!
mockup